برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری

مسابقات فرهنگی و هنری مسابقاتی هستند که در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری مانند موسیقی،هنر های تجسمی و مسابقات همه ساله برای تمامی مقاطع و مدرس مختلف برگزار می شوند.دبیرستان دوره اول پسرانه غیاثیه نیز از جمله مدارس شهر کرج است که به به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و شرکت دانش آموزان در آن اهمیت زیادی می دهد.به دلیل حمایت مدرسه از دانش آموزان در این مسابقات دانش آموزان غیاثیه توانستند مقام ها . رتبه های خوبی را کسب کنند که در این نوشته می خواهیم به معرفی برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری بپردازیم با ادامه مطلب با ما همراه باشید.

رتبه های برتر دانش آموزان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری

مسابقات فرهنگی هنری در مدارس معمولا در مرحله اول به صورت درون مدرسه ای انجام شده و بعد از آن برگزیده های مدرسه به مسابقات در سطح بالاتر یعنی بین مدارس و منطقه ای راه می یابند.این فعالیت ها در مدارس به افزایش اطلاعات بچه ها و تلاش بیشتر آن ها کمک می کند و همچنین انگیزه آن ها نسبت به مدرسه و فعالیت های فرهنگی و هنری افزایش می یابد.در این قسمت ضمن عرض تبریک به دانش آموزان و خانواده هایشان  کادر مدرسه به معرفی هریک از برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری می پردازیم.

برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته کاشی کاری

رتبه اول برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری تعلق میگیرد به دانش آموز عزیز آقای سجاد سلطانی فیروز برای کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری، هنر های تجسمی( رشته کاشیکاری ) مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ).این افتخار  را به ایشان، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

دانش آموز عزیز آقای محمدصالح ایزدی کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری، هنر های تجسمی در رشته کاشیکاری  در مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را به شما، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

از جمله برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری دانش آموز عزیز آقای علی جعفری است که توانسته است رتبه سوم مسابقات فرهنگی و هنری، هنر های تجسمی( رشته کاشیکاری ) مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را کسب کند.این موفقیت را به ایشان، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

 در رشته مداد رنگی

دانش آموز عزیز آقای علی حبیبی به عنوان یکی از برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری، هنر های تجسمی در رشته مدادرنگی مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج )  را کسب کرد.این موفقیت را  به ایشان، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

از دیگر برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته مداد رنگی دانش آموز عزیز آقای طاها فریدونی است که به کسب رتبه سوم مسابقات فرهنگی و هنری، هنر های تجسمی( رشته مداد رنگی ) مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را نایل شد.این موفقیت را به ایشان، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

رشته عکاسی

به عنوان یکی از برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری، هنر های تجسمی در رشته عکاسی مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را به دانش آموز عزیز آقای علی حبیبی، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته کاریکاتور

دانش آموز عزیز آقای رضا هدایتی کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری، هنر های تجسمی( رشته کاریکاتور ) مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را به شما، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته نوازندگی

تبریک به دانش آموزان عزیز آقایان امیرمحمد غلامی و مهدی امینی برای کسب رتبه سوم مسابقات فرهنگی هنری ( نوازندگی ، همنوازی ) مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ).این موفقیت شیرین را به شما، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

از جمله برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری در رشته نوازندگیدانش آموز عزیز آقای مهدی امینی است که  رتبه دوم مسابقات فرهنگی هنری ( نوازندگی تنبک ) مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را  کسب نمود.این افتخار را به ایشان، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

تبریک به دانش آموز عزیز آقای امیرمحمد غلامی بخاطر کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی هنری (نوازندگی تنبور ) مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) .این پیروزی و قرار داشتن در برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقات فرهنگی هنری را به شما، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

مسابقات تفسیر قرآن

دانش آموز عزیز آقای آرین ایاغ کسب رتبه سوم مسابقات تفسیر قرآن کریم مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را به شما، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

از دیگر برگزیده های دبیرستان غیاثیه در مسابقه مداحی دانش آموز عزیز آقای امیرمحمد نیک پی است. کسب رتبه دوم مسابقات مداحی مرحله منطقه ای (ناحیه ۱ کرج ) را به ایشان، خانواده گرامی و دانش آموزان و کارکنان دبیرستان غیاثیه تبریک عرض می کنیم.

 

مجموعه مدارس هما در همه مقاطع و پایه های خود سعی بر این دارد تا با حمایت دانش آموزان آن ها را در زمینه های مختلف تحصیلی و فرهنگی و هنری تشویق کند و سبب موفقیت هرچه بیشتر آن ها شود.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید